Sota, sen syyt ja seuraukset

Kuva

Kustaan Sota -multimedia esittää Ruotsin ja Venäjän välisen vuosien 1788-1790 sodan alkaen sotaan johtaneista tapahtumista ja päättyen sodan seurauksiin.

Multimedian asiasisältö on koottu useiden kymmenien lähdeteosten pohjalta. Apuna on käytetty alan parhaista asiantuntijoita niin Suomesta kuin Ruotsista ja Venäjältäkin.

Sisältöön kuuluvat myös sadat kuvat, joita myös on hankittu niin Suomen, Ruotsin kuin Venäjänkin museoista ja arkistoista. Monet aikalaisten piirtämät autenttiset sotilaskartat tuodaan Kustaan Sota -multimedian kautta ensimmäistä kertaa laajemman yleisön tietoisuuteen.

Multimedian erikoisuutena ovat pelimoottorilla toteutetut taistelukuvaukset sodan merkittävimmistä taisteluista. Nykyaikainen teknologia yhdistettynä tarkkaan taustatyöhön on mahdollistanut historiallisten taistelujen luomisen uudelleen ennenkokemattomalla tavalla.

Vaikka pääpaino onkin sodalla ja sen seurauksilla, käsitellään Kustaan Sota -multimediassa myös 1700-luvun Ruotsisuomalaista sääty-yhteiskuntaa laajemminkin, aina viinanpoltosta valtiopäiviin.


Multimedia: